Medrave Software AB - Bakgrund

Medrave Software AB är ett Skandinaviskt företag med 16 anställda fördelade i Sverige och Norge, inkluderande 2 läkare, IT-ingenjörer och program-utvecklare. Vår grundprodukt är medrave4, ett informationssystem som samlar verksamhetsdata från ert befintliga journalsystem och enkelt skapar rapporter och beslutsunderlag.

Rave, den första utgåvan, skapades redan 1996 av en handfull läkare i Stockholm som ville få till stånd ett standardverktyg som enkelt tog fram verksamhetsdata och som sammanställer dessa - ur ett kliniskt perspektiv. Produkten har vidareutvecklats och fått allt fler färdigheter i tät dialog med våra användare. Vi finns nu på över 700 vårdcentraler i Sverige, 60 i Norge. Företaget drivs i form av ett skandinaviskt samarbete i Medrave Software AB med ett helägt dotterbolag i Norge, Medrave Software AS.

Vårt system ger signaler om hur det står till i verksamheten inom ett antal olika områden som professionen känner ett stort engagemang för. Det ger verksamhetschefen en uppdaterad bild av hur verksamheten presterar, bland annat för att kunna bemöta frågor från olika håll, och då inte minst ifrån beställarna

Uppgifterna finns omedelbart tillgängliga för chefen och vårdutförarna vid sina datorer. Enkelt sökbara och åskådliggjort med diagram och tabeller där detta underlättar förståelsen. Färdiga standardrapporter, med möjlighet att göra egna avgränsningar av önskade urval i patientpopulationen, sökningar, skriva ut sidor eller i vissa fall spara till excelark, samla in uppgifter och skicka till kvalitetsregister, NDR och Luftvägsregistret, på en kort stund utan att behöva ägna dyrbar tid åt inställningar. Vår applikation är gjord för att fånga data från samtliga journalsystem med en enkel installation.

Vår VD sa nyligen i en presentation att:
“Vår senaste version, har tagit ett rejält kliv framåt i denna ambition, och vi har utnyttjat modern teknik. En högteknologisk intelligens när den är som bäst! Man sparar mycket tid, och pengar på att samla in data med medrave4, samt som beslutsunderlag för verksamhetens kärna: sjukvården. Vi vet att det är svårt, snudd på omöjligt, att få en överblick annars. Ett intelligent informationssystem som sorterar och presenterar och gör det svåra lite enklare, och framför allt, mycket roligare!”

Vi hoppas kunna få tillfälle att visa vår produkt för dig. Visa dig möjligheter att styra primärvården mot ökad kvalitet och effektivitet.

Medrave Software AB, Juli 2016